Online sjednání smlouvy (není určeno pro Zprostředkovatele)
Automatické odhlášení za:

Účastník
Rodné číslo/Číslo pojištěnce Titul před jménem Jméno Příjmení Titul za jménem
select
select
Datum narození Pohlaví Místo narození (obec) Místo narození stát
select
Státní příslušnost
Stát daňové rezidence
DIČ
Politicky exponovaná osoba?  
Jste nebo v předchozích 12 měsících jste byl(a) politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění?
Identifikace účastníka nebo zákonného zástupce účastníka (v případě účastníka mladšího 18 let)
Druh průkazu totožnosti Číslo průkazu totožnosti
select
Doba platnosti průkazu totožnosti Průkaz totožnosti vydal
Kontaktní údaje
Mobilní telefon pro elektronickou komunikaci E-mail pro elektronickou komunikaci
+420
Trvalý pobyt
Ulice Číslo popisné Číslo orientační
PSČ Obec Stát
Před pokračováním na další stránku se seznamte s informacemi o zpracování osobních údajů.
Pro detailní informace o produktu doplňkového penzijního spoření, možnost výpočtu dávek v penzi a porovnání oproti transformovanému fondu naleznete na stránkách www.mojepenze.cz a stránkách www.conseq.cz.

Potřebujete-li se sjednáním smlouvy poradit, kontaktujte nás kterýkoliv pracovní den od 8:00 do 18:00 na tel. lince 225 988 225, nebo prostřednictvím e-mailové adresy penze@conseq.cz.


Na našich webových stránkách využíváme soubory cookies. Cookies používáme pro zajištění správné funkčnosti stránek, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu a reklamy. Informace o používání cookies najdete v našich Zásadách používání cookie, kde můžete i později upravit nastavení svých souhlasů. Souhlasíte s používáním cookies?
  Více informací a nastavení preferencí