Automatické odhlášení za:

Číslo smlouvy
Rodné číslo/Číslo pojištěnce
Dokumenty k doložení identifikace účastníka

K platnému uzavření smlouvy prostřednictvím internetu potřebujeme doložit:

 • doklad totožnosti: oboustranná kopie průkazu totožnosti, který jste uvedl/a v části Údaje o účastníkovi,
   
 • další doklad: kopie občanského průkazu, pasu, řidičského průkazu, zbrojního průkazu, průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P,
   
 • doklad o existenci bankovního účtu: kopie výpisu z účtu nebo bankovního potvrzení o platbě provedené z tohoto účtu s uvedením jména majitele účtu (bankovní účet, který jste uvedl/a v části Parametry spoření a ze kterého tedy budete posílat první platbu),
   
 • ostatní doklady: kopie rodného listu (pouze pokud spoření sjednáváte jako zákonný zástupce nezletilého účastníka); kopie průkazu o povolení k trvalému pobytu nebo kartičky zdravotního pojištění (pokud nemáte české občanství).
   
 • Vkládané soubory by měly mít příponu PDF, JPEG, JPG čí PNG. Soubory s větší velikostí budou upraveny, maximální velikost všech souborů je 30 MB.
  Pokud nemůžete nebo nechcete doklady nahrát nyní, můžete později využít formulář dostupný na našich internetových stránkách www.conseq.cz/ezenit-dokumenty.

  Kopie uvedených dokladů můžete zaslat také poštou na adresu:

  Conseq penzijní společnost, a.s.,
  Rybná 682/14,
  110 00 Praha 1.Na našich webových stránkách využíváme soubory cookies. Cookies používáme pro zajištění správné funkčnosti stránek, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu a reklamy. Informace o používání cookies najdete v našich Zásadách používání cookie, kde můžete i později upravit nastavení svých souhlasů. Souhlasíte s používáním cookies?
  Více informací a nastavení preferencí